Nyitvatartás

Főiroda (Frankel Leó u. 47.)
hétfőtől péntekig 10.00-18.00,

május-szeptember 15-ig szombaton 10-13-ig

Pesti iroda (Nádor u. 26.): H-P 09.00-17.00

Personal Tours
   
Főoldal

FOGLALJON ONLINE!

Tudta, hogy utazását már online is lefoglalhatja? Rendszerünk segítségével tájékozódhat a szabad helyekről, azonnal kiszámolhatja nyaralása árát és már foglalhatja is! Kattintson az ártáblázatban a jobb oldali oszlopban található "KALKULÁCIÓ" gombra és megkapja az ajánlat pontos végösszegét vásárlási kényszer nélkül! Használja ki az online foglalás előnyeit, foglalja le útját otthonról, kényelmesen!

HÍRLEVÉL AKCIÓKRÓL!

Hetente kétszer hírlevélben értesülhet a legfrissebb akciós ajánlatokról! Iratkozzon fel most!
Budapest Airport
Romantikus strandregények a Personal Tours ajánlásával:
Emri Nóra

Japán,a felkelő nap országa **** - Japán / Tokió

Japán,a felkelő nap országa

Utazás

Bu­da­pest­ről Tokióba, illetve Osakából Buda­pest­re menetrend szerinti repülőjáratokkal (egy európai át­szál­lás­sal). Japánban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a Fujitól Kyotóig pedig a híres expresszvonattal, a Shinkansennel.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió (5 ebéd a 2., 3., 5., 6., 7. napokon).

Japán Földünk egyik legkü­lön­le­gesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre (furcsa szokások, eltérő életszemlélet, megdöbbentően változatos ételek, egzotikus mű­em­lé­kek stb.).
Közismert, hogy a II. világháború után a japán gazdaság hihetetlenül gyorsan fejlődött. A romok­ból felépítették a világ egyik leggaz­dagabb orszá­gát. Japán egyik varázsát éppen az adja, hogy a szuper­mo­dern fel­hő­kar­co­lók és tech­ni­kai csodák mellett mindenhol ott vannak a múlt számunkra egzo­ti­kus emlékei, a buddhista temp­lom­együt­te­sek, a sintoista szentélyek, a régi várak stb. A turisz­ti­kai attrakciókhoz tartoznak még a szép tájak, az elbűvölő japán kertek vagy a kézmű­ves­áruk hihetetlen gaz­dagsága, mindez a világ egyik legbiztonságosabb és egyik legtisztább orszá­gá­ban. Utazásainkat a kirándulásokhoz egyik leg­ide­álisabb időszakban bonyolítjuk le. Tartsanak velünk!

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Tokióba.

2. nap: Tokió, Kamakura

Megérkezés Tokió nemzetközi repülőterére a délelőtti órákban (helyi idő szerint), majd félnapos kirándulás egy közeli kisvárosba, a Csendes-óceán partján fekvő Kamakurába. Ez a város a XII. század végétől közel 150 éven keresztül Japán katonai vezetőjének, a sógunnak volt a székhelye. Ebből a korszakból szár­maz­nak értékes műemlékei. Látogatás a Tsuru­ga­oka Hachimangu szentélyben, majd a Koto­kuin temp­lom területén lévő Nagy Buddha-szobor meg­te­kin­té­se (11 méter magas bronzszobor a XIII. századból). Szállás Tokióban (3 éj).

3. nap: Tokió

8-9 órás vá­ros­né­zés a japán fő­vá­ros­ban, a világ egyik leg­na­gyobb metropoliszában. Elő­ször lá­to­ga­tás a Meiji-szentélyben, majd séta a Császári Palota előtti téren. Kora délután séta­ha­jó­zás a Sumida folyón, majd Tokió legrégibb és legnépszerűbb budd­his­ta temp­lomával, az Asakusa-temp­lommal is­mer­ke­dünk (apró ajándékboltok sokasága). Végül felmegyünk a 2012 májusában átadott Skytree torony­ba, mely 634 méteres magasságával a világ leg­ma­ga­sabb tornyaként került be a Guinness Rekor­dok könyvébe. A 350 méter magasan lévő kilá­tó­teraszról le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik az egész városra, a modern fel­hő­kar­co­lók sokaságára. Tiszta időben még a Fuji is látszik. (A Skytree belépőjegy foglalása legkorábban csak 6 hónappal a lá­to­ga­tás napját megelőzően lehetséges, ezen katalógusunk megje­le­nése után, így a japán partnerirodánk is ezekkel a feltételekkel tudja a csoportbelépőket lekérni és nagy eséllyel visszaigazolni. Amennyiben vala­mi­lyen oknál fogva nem sikerül a csoportfoglalás a Skytree toronyba, a párizsi Eiffel-torony mintájára épí­tett Tokió-torony 150 méter magas kilátóteraszáról gyö­nyör­köd­het­nek a panorámában.)
Este fakultatív lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel kipró­bálni az érdekes és modern japán metró­köz­lekedést: utazás Tokió központjába, séta a Ginza negyedben.

4. nap: Nikko, Chuzenji-tó, Kegon-vízesés

Szabad program Tokióban, lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás egy nagy hegyek között fekvő kisvárosba, Nikkóba, és a körü­lötte fekvő nemzeti parkba. Látogatás a mese­szép Toshogu-szentélyben. Ez az épü­let­együt­tes a XVII. századi japán művészet talán legpom­pá­sabb alkotása.
Nikko felett, közel 1300 méter magasan talál­ható egy vad­re­gé­nyes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy pano­rá­maút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezúduló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglátvá­nyosabb vízesése).
A fakultatív program ára: 26.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fuji, Hakone, Shinkansen (szuperexpressz)

Búcsú Tokiótól, utazás a Fujihoz, az ország leg­ma­ga­sabb hegycsúcsához, a japánok szent hegyéhez (3776 méter magas). Elő­ször a hegy lábainál lévő Fuji Információs Központban berendezett kis múze­umot nézzük meg, majd az autó­busszal 2000 méter feletti magasságba kapaszkodunk (szép idő­ben a pano­ráma fe­lejt­he­tet­len). Délután ba­ran­go­lás a Fuji közelében lévő Hakone Nemzeti Parkban, mely ter­mé­szeti szépségei és gyógyforrásai miatt a toki­óiak egyik kedvenc üdülőövezete. Hajózás a bájos Ashi-tavon, majd kabinos felvonóval fel­me­gyünk a Koma­ga­take-hegyre (vagy rövid pihenő az Owaku­dani-völgy forró kénes forrásainál). To­vább­uta­zás Shin­kan­sen­nel Kyotóba (2 éj). A körutazás egyik nagy élménye ez az utazás az egyes szaka­szo­kon közel 300 km/óra sebességgel szá­gul­dó expressz­vo­nattal.
Figyelem: a bőröndöket külön kocsival szállítják (1 bőrönd/fő engedélyezett).

6. nap: Kyoto

A régi császári főváros, a másfél milliós Kyoto Japán mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb városa. A több ezer műemlék közül az egész napos vá­ros­né­zés során a kö­vet­ke­zőket tekintjük meg: a Kiyomizu buddhista temp­lom épü­let­együt­tese (teraszáról gyönyörű pano­ráma a városra, a környék ódon házaiban rengeteg kézműves- és ajándékbolt), a Sanju-Sangendo csar­nok (benne 1001 darab XIII. századi Kannon-szobor, középen az ezerkarú Kannon mo­nu­men­tá­lis szobra), a Heian-szentély (pompás épü­let­együt­tes elbűvölő kertekkel és tavakkal), a Nijo várkastély (a sógunok kyotói rezidenciája volt) és az Arany Pavilon (Yoshi­mitsu sógun aranylemezekkel borított nyara­lója a világ egyik leg­szebb japánkertjében).

7. nap: Nara, Osaka

Elutazás a közeli Narába, mely az első egységes japán állam központja volt 1250 évvel ezelőtt. Séta egy kellemes parkban, ahol több száz szelíd őz szabadon kószál, majd Japán egyik leg­je­len­tő­sebb műemlékét nézzük meg, a Todaiji-temp­lomot. A hatalmas, fából készült főépületben talál­ható Japán leg­na­gyobb bronzból készült Buddha-szobra (16 méter magas). Ezután is­mer­ke­dés a Kasuga-szentéllyel, majd to­vább­uta­zás Osakába. A modern metropolisz az ország második leg­fon­to­sabb gazdasági és kereskedelmi központja Tokió után. Látogatás az impozáns osakai várkastélyban (látvá­nyos kiállítások, szép park), majd a város harmadik évezredet idéző kilátópontja következik, mely két egymás melletti fel­hő­kar­co­ló tetejét összekötő teraszon talál­ható. Szállás Osakában (2 éj).

8. nap: Hiroshima, Miyajima

Szabad program Osakában, lehe­tő­ség egyénileg felfedezni a város to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­geit (pl. Uni­ver­sal Studios, kikötői negyed az Akváriummal, a mú­zeu­mokkal, üzletekkel stb.).
Fakultatív program: Hiroshima, Miyajima-sziget
Egész napos kirándulás Shinkansennel Nyugat-Japán leg­na­gyobb váro­sába, Hiroshimába, mely 1945-ben a világ első atombomba-támadásának szín­helye volt. Látogatás a robbanás epicentruma köze­lé­ben berendezett Béke Emlékparkban (emlék­mű­vek, érdekes em­lék­mú­ze­um). Délután kirán­du­lás komppal a japánok szent szigetére, Miyaji­mára, az Itsukushima-szentély meg­te­kin­té­se (az or­szág egyik legidillikusabb helye).
A fakultatív program ára: 98.600 Ft (ga­ran­tált in­du­lás).

9. nap:

Elutazás Osakából egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés magyar idő szerint a késő délutáni órákban.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, a helyi idegenvezető és a Fe­hér­vár Tra­vel idegenvezetőjének költségeit, vala­mint a prog­ram szerinti belé­pő­dí­ja­kat a Skytree torony, az eset­le­ges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehe­tő­ség kivételével.

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

A részvételi díj tartalmazza a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:
TokióSkytreeJPY 2000,-
 metrójegy kb.JPY 170,-
OsakaAkváriumJPY 2300,-
 Universal StudiosJPY 7400,-
 1 napos metróbérletJPY 800,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Hasznos tudnivalók

Időjárás: Az októberi és a novemberi középhőmérséklet 4-5 °C-kal magasabb, mint Magyarországon. Eső előfordulhat, de október közepétől már jóval kisebb az esélye, mint a nyári és a kora őszi időszakban.
Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.
Időzóna: Magyarországhoz képest plusz 8 óra, de az időeltolódás az európai nyári időszámítás idején csak 7 óra.
Repülési idők: Európából Japánba a repülőút hossza 11-12 óra.
Útlevél: Az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvényesnek lennie.
Vízum: 2017 januári információk alapján magyar állampolgároknak nem szükséges.

 

EGYEDÜL UTAZNA ? HA VÁLLALJA A TÁRSÍTÁST, AKKOR NEM KELL EGYÁGYAS FELÁRAT FIZETNIE ! ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁINKBAN !

AZ ÚT FOGLALÁSA ELŐTT, KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJON AZ AKTUÁLIS SZABAD HELYEK FELŐL IRODÁNKBAN ! EGYES IDŐPONTOKRA CSAK VÁRÓLISTÁRA LEHET JELENTKEZNI!

 
indulás nap/éj ellátás ár
2017.10.15 9/7 Reggeli 625 000 Ft kalkuláció
2017.10.26 9/7 Reggeli 605 000 Ft kalkuláció
Indulás: 2017.10.15
Nap/éj: 9/7
Ellátás: Reggeli
Ár: 625 000 Ft
kalkuláció
Indulás: 2017.10.26
Nap/éj: 9/7
Ellátás: Reggeli
Ár: 605 000 Ft
kalkuláció
/user_images/utak_37518144_187_ashi-to.jpg
/user_images/utak_37518145_187_buddha-szobor.jpg
/user_images/utak_37518146_187_cseresznyefa.jpg
/user_images/utak_37518147_187_expresszvonat.jpg
/user_images/utak_37518148_187_gesak.jpg
/user_images/utak_37518149_187_kegon-vizeses.jpg
/user_images/utak_37518150_187_kyoto.jpg
/user_images/utak_37518151_187_nara.jpg
/user_images/utak_37518152_187_osaka.jpg
/user_images/utak_37518153_187_sziget.jpg
/user_images/utak_37518154_187_sziget2.jpg
/user_images/utak_37518155_187_tokio_ejjel.jpg
/user_images/utak_37518156_187_tokio.jpg
/user_images/utak_37518157_187_tokio2.jpg

2017. Personal Tours. Minden jog fenntartva!