Nyitvatartás

Főiroda (Frankel Leó u. 47.)
hétfőtől péntekig 10.00-18.00,

május-szeptember 15-ig szombaton 10-13-ig

Pesti iroda (Nádor u. 26.): H-P 09.00-17.00

Personal Tours
   
Főoldal

FOGLALJON ONLINE!

Tudta, hogy utazását már online is lefoglalhatja? Rendszerünk segítségével tájékozódhat a szabad helyekről, azonnal kiszámolhatja nyaralása árát és már foglalhatja is! Kattintson az ártáblázatban a jobb oldali oszlopban található "KALKULÁCIÓ" gombra és megkapja az ajánlat pontos végösszegét vásárlási kényszer nélkül! Használja ki az online foglalás előnyeit, foglalja le útját otthonról, kényelmesen!

HÍRLEVÉL AKCIÓKRÓL!

Hetente kétszer hírlevélben értesülhet a legfrissebb akciós ajánlatokról! Iratkozzon fel most!
Budapest Airport
Romantikus strandregények a Personal Tours ajánlásával:
Emri Nóra

Benelux országok és a Rajna-vidék *** - Belgium /

Benelux országok és a Rajna-vidék

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

Egy-egy éjszaka tranzitszállás Né­met­or­szág­ban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában, két éjszaka Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában, egy éjszaka Né­met­or­szág nyugati részén egy szép 3 csilla­gos szállodában, valamint két éjszaka Bel­gium­ban az alábbiak szerint:

Augusztus 31-én induló csoport: egy antwerpeni 3 csillagos szál­lo­dában. Figyelem: az „A” jelű csoportnál egy autóút melletti szállodát használunk (jó pár magyar utazási irodához hasonlóan). Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportjainknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

Május 7-én induló csoport: Antwerpenben egy 3 csilla­gos szállodában, ahonnan a városközpont kb. 15 perces sétával elérhető, illetve a kö­zel­ben metróállomás is található.

Április 17-én és július 13-án induló csoportok: Antwerpenben egy, a városközponttól távolabb lévő, viszonylag csen­des fekvésű, színvonalas 3 csillagos szállo­dá­ban (Hotel Novotel).

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Program:

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Rüdesheim, hajó­ki­rán­du­lás a Rajnán

Is­mer­ke­dés a Rajna völgyének Mainz és Koblenz közötti kanyargós szaka­szával, ahol szinte kilo­mé­te­ren­ként látható egy-egy vár vagy neve­ze­tesség. Séta Rüdesheimban, a Rajna-völgy talán legbá­jo­sabb kisvá­ro­sában (a rajna-vidéki borter­melés központja), majd kb. 2 órás hajó­ki­rán­du­lás. A köru­tazás egyik csúcs­pontja ez a hajózás, hiszen a hajóról élvez­hető a legjobban a vidék páratlan szép­sége. To­vább­uta­zás a közép-hollan­diai szállodába (2 éj).

3. nap: Amszterdam, Volendam / virágpark (tavasszal)

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú fővá­ro­sába. Séta­ha­jó­zás a csator­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amsz­terdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Piros­lámpás negyed, stb.). A délu­táni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a népviseletéről és a halászairól híres kisvárosba. Séta a hangulatos kikötőben és környékén.
Figyelem: Az áprilisi és a májusi programok esetében délután Volendam helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

4. nap: Gouda, Hága, Antwerpen

Délelőtt séta egy elra­gadó holland kis­vá­rosban, Goudában: főtér, vá­ros­háza (az egyik leg­szebb Hollan­diában), mázsaház (ahol a sajtot mérték) stb. Gouda után Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a világhírű Mauritshuis képtár meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (2 éj). Késő délután séta Antwerpenben, a Schelde torko­la­tánál épült kikö­tő­vá­ros­ban.

5. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű váro­sokat nagyon keveset lehet látni a világon. Mindkét városban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben lehe­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónak­túrán.

6. nap: Brüsszel, Luxemburg

Délelőtt Brüsszelben, az egyesült Európa főváro­sában az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se (Fő tér a város­há­zával, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház), majd utazás az Ardenne­ken keresztül Luxem­burgba. Is­mer­ke­dés a nagy­her­cegség szép fekvésű fővá­ro­sával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fekvése miatt észak Gibral­tár­jának is szoktak nevezni. Szállás Német­or­szág nyugati részén (1 éj).

7. nap: Heidelberg, Mainz

Délelőtt vá­ros­né­zés Heidelbergben, Német­ország ősi egye­temi váro­sában (vár, Öreg híd, egyetemi épületek, lovagház stb.). 
To­vább­uta­zás Mainzba, a Rajna-vidék tarto­mányi szék­he­lyé­re, Gutenberg szülő­váro­sába. Séta a belvá­rosban (román kori császárdóm, Chagall üveg­ablakok a Szt. István temp­lomban, gyönyörű favázas házak), majd szabad program, vagy lehe­tő­ség a Guten­berg Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Szállás Német­országban, a Majna völgyében (1 éj).

8. nap: Rothenburg

Rövid lá­to­ga­tás egy romantikus, festői kis­vá­rosban, Rothenburgban (sokan Német­ország leg­szebb kisvá­ro­sának tartják). Ezután haza­uta­zás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a séta­ha­jó­zások árát.

Megjegyzés: Hollandiában a tavasz, a virág­nyí­lás időszaka a főszezon. Mivel az Am­szter­dam környéki látnivalókat nem Bel­gium­ból közelítjük meg, hanem Közép-Hollan­diá­ban alszunk, ezért a tavaszi csoportok ára magasabb, mint a kora őszié.

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

Rajna-völgyhajókirándulásEUR 12,80
AmsterdamRijksmuseumEUR 17,50
 sétahajózásEUR 8,50
Keukenhof virágpark(tavasszal)EUR 13,50
HágaMauritshuisEUR 14,-
BrugescsónakkirándulásEUR 7,-
MainzGutenberg MúzeumEUR 3,50
HeidelbergvárEUR 7,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) – Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, MOL benzinkút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 

EGYEDÜL UTAZNA ? HA VÁLLALJA A TÁRSÍTÁST, AKKOR NEM KELL EGYÁGYAS FELÁRAT FIZETNIE ! ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁINKBAN!

AZ ÚT FOGLALÁSA ELŐTT, KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJON AZ AKTUÁLIS SZABAD HELYEK FELŐL IRODÁNKBAN ! EGYES IDŐPONTOKRA CSAK VÁRÓLISTÁRA LEHET JELENTKEZNI!

 

ELŐJELENTKEZÉS 2018-RA MÁR DECEMBER 8-TÓL LEHETSÉGES!

 

TOVÁBBI RÉSZLETEK IRODÁINKBAN!

 

 

indulás nap/éj ellátás ár
/user_images/utak_37384907_187_amszterdam.jpg
/user_images/utak_37384908_187_antwerpen.jpg
/user_images/utak_37384909_187_bruges.jpg
/user_images/utak_37384910_187_brusszel.jpg
/user_images/utak_37384911_187_csonakozas_bruges.jpg
/user_images/utak_37384912_187_gent.jpg
/user_images/utak_37384913_187_gouda.jpg
/user_images/utak_37384914_187_heidelberg_var.jpg
/user_images/utak_37384915_187_heidelberg.jpg
/user_images/utak_37384916_187_katz.jpg
/user_images/utak_37384917_187_mainz.jpg
/user_images/utak_37384918_187_rudesheim.jpg
/user_images/utak_37384919_187_tulipanok.jpg
/user_images/utak_37384920_187_viragtenger.jpg
/user_images/utak_37384921_187_volendam.jpg

2017. Personal Tours. Minden jog fenntartva!