Adatkezelési hozzájárulás

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ  NYOMTATHATÓ VÁLTOZAT


A Personal Tours Kft. (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 47., cégjegyzék szám:01-09697884), mint adatkezelő az alábbiakban rövid tájékoztatást ad ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Bővebb tájékoztatást Részletes adatvédelmi tájékoztatónkban  http://personaltours.hu/user_dok/kulso_adatvedelmi_tajekoztato.pdf talál. Az Adatkezelési tájékoztató az EU általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.
A Personal Tours ügyfelei személyes adatait abból a célból kéri és tárolja, hogy igényeik alapján a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani. Az adatok kezelésének jogapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő, vagy egyéb jogos érdek érvényesítése.
Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szálloda, repülőtársaság, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az Ön által kötött utazási szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára és utazási szerződése megkötésekor tájékoztatjuk az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.
Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük. Kezelt személyes adatok: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmányok száma, telefonszám, emailcím.
Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, célja: utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató megküldése.
Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kíván kapni az Önhöz kapcsolódóan általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg:
Personal Tours, 1023 Budapest, Frankel Leó út 47., sales@personaltours.hu, Tel: 06 (1) 225-1787
Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt http://personaltours.hu/user_dok/kulso_adatvedelmi_tajekoztato.pdf  találja meg.
Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).

Alulírott……………………………nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadtam. Engedélyezem, hogy személyes adataimat az Adatkezelő kezelje és szükség esetén más adatkezelőnek továbbadja az utazási szerződés teljesítése érdekében.
Kelt: