Impresszum

A cég elnevezése: Personal Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.

A cég rövidített elnevezése: Personal Tours Kft.

Székhelye / Telephelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 47.

Levelezési cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 47.

Telefon:  +36 1 225 1787, +36 1 212 3111, +36 30 631 3959

E-mail: info@personaltours.hu  

Engedélyszám:  R-1184/95

Kezesi biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Adószám: 12667873-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-697584

Cégbejegyzés: 1995

Számlavezető bank: MKB Bank

HUF Bankszámla szám: 10300002-10609991-49020017

 

Panaszbejelentés – panaszkezelés 


A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a szerinti panasz esetén a panaszügyintézés helye a Personal Tours Kft. mindenkori székhelye, de a panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@personaltours.hu

 
Amennyiben az Utazó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 
Panasszal elsősorban a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: www.jarasinfo.gov.hu

 
Panaszkezelési eljárást követően az utazónak lehetősége békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Kérdése van, elakadt?
Kérdezze kollégánkat az alábbi elérhetőségeken vagy kérjen tőlünk személyreszabott ajánlatot!
  • +36 30 952 4127
  • info@personaltours.hu